Úvodní modul

Porozumění falešným zprávám

V tomto modulu se seznámíme s pojmem "falešné zprávy". Šíření falešných informací, ať už záměrné či nikoli, není problémem poslední doby. Je to však problém, který se týká celých komunit a který může změnit běh života k horšímu.

Disclaimer

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

cs_CZCzech