Moduł 3

Zdjęcie

Moduł ten obejmuje tematy, które pozwolą Ci zrozumieć zasady dobrej fotografii, istotę i rolę światła w fotografii oraz znaczenie, jakie mogą mieć nasze zdjęcia - obraz jest wart tysiąca słów.

Disclaimer

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

pl_PLPolish