Moduł 1

Audio Visual

W tym module zostaniesz wprowadzony do treści audiowizualnych i tego, jak są one wykorzystywane zarówno do rozpowszechniania, jak i zwalczania "fake newsów". Poznasz proces tworzenia treści audiowizualnych: od pierwszego etapu preprodukcji, który obejmuje wszystkie niezbędne kroki do zaplanowania produkcji wideo, do ostatniego etapu postprodukcji.

Disclaimer

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

pl_PLPolish